Raastey

Mano na mano
Hone ko sab ho jata hain
Socha na aisa
Aur kya se kya ho jata hain
Koi na ye jane
Hai saare anjaane
Kisi ko na pata
Kal kaha thikana

Humko bhi batana, batana
Kab kahan mudhe raastey
Kab kahan chale raastey
Kab kahan thame raastey
Kab kahan udhi ye raastey.

Ek pal sab yahi hain
Duje ko sab kho jata hain
Kehte.. sabhi hain
Dhundho to khuda mil jata hain
Koi na ye jaane
Hai saare anjaane
Kisi ko na pata
Kal kahan thikana

Humko bhi batana, batana
Kab kaha mudhe raastey
Kab kaha chale raastey
Kab kaha thame raastey
Kab kaha udhi yeh raastey

Kab kaha mudhe raastey
Kab kaha chale raastey
Kab kahan thame raastey
Kab kahan udhi yeh raastey.